Respublikaning turli tuproq-iqlim sharoitlariga mos uzumning agrobiologik xususiyatlarini o‘rganish asosida eksportbop xo‘raki va istiqbolli texnik navlarni yaratish

we

gp

wegp[kerkgper[