Қорақалпоғистон Республикасида баҳорги буғдой навларини йетиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш ва бирламчи уруғчилигини ташкил етиш

er'j'prog[rogpjRRGOJrdo