Қорақалпоғистон Республикаси табиий-иқлим шароитида шоли ва кузги бугдойнинг навларини танлаш ва уларни йетиштиришнинг юқори самарадор ресурстежамкор технологияларини яратиш

herhe